امروز همه آمده بودند

  امروز یک بار دیگر مردم شور و علاقه خود به انقلاب اسلامی ایران را نشان دادند و گوش به فرمان صریح امام خامنه ای وارد میدان شدن تا نقطه های کور دشمن را نیز از بین ببرد   امروز همه آمده بودند از پیرو جوان، مرد و زن ، از هر قشری ، با […]

 

امروز یک بار دیگر مردم شور و علاقه خود به انقلاب اسلامی ایران را نشان دادند و گوش به فرمان صریح امام خامنه ای وارد میدان شدن تا نقطه های کور دشمن را نیز از بین ببرد

 

امروز همه آمده بودند از پیرو جوان، مرد و زن ، از هر قشری ، با تمام فشار های دشمن البته باید گفت که همه تهدیدات دشمن همه پوچ هستند که مردم با حضور خود یک بار دیگر دشمن را در جای خود نشاند.