کاریکاتور خطر راستگو بودن
کاریکاتور خطر راستگو بودن

بعد از آشکار شدن رأی الهه راستگو به محمدباقر قالیباف، وی تلفنی چندین بار تهدید به ضرب و شتم شد، چنان‌که روز دوشنبه مجبور شد در ساختمان شورای شهر بماند و شورای شهر تهران هم برای او محافظ گذاشت.      

بعد از آشکار شدن رأی الهه راستگو به محمدباقر قالیباف، وی تلفنی چندین بار تهدید به ضرب و شتم شد، چنان‌که روز دوشنبه مجبور شد در ساختمان شورای شهر بماند و شورای شهر تهران هم برای او محافظ گذاشت.