آغاز دولت یازدهم (کاریکاتور)
آغاز دولت یازدهم (کاریکاتور)

دولت حسن روحانی عصر امروز با تنفیذ حکم رهبری رسما شروع به کار کرد  

دولت حسن روحانی عصر امروز با تنفیذ حکم رهبری رسما شروع به کار کرد