بازیگران فتنه سال۸۸ رسما در مقابل امنیت ملی جمهوری اسلامی اقدام عملی انجام دادند

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد رشت با بیان اینکه هنوز سناریو برای تغییر نظام جمهوری اسلامی در ایران وجود دارد گفت: رفتار ایالات متحده نشان می دهد که ساختار تغییر همان ساختار است و افرادی که بازیگری کردند در جریان فتنه کاملا با ماهیت تغییر اشنا بودند.

به گزارش لنگرنیوز،دکتر عمران علیزاده عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد رشت در گفتگو با خبرنگار ۸دی نیوز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که در مورد شخص اوباما مطرح کرده بودند پیش از فتنه سال ۸۸ در مورد پوشیدن دستکش مخملی روی پنجه چودنی و آهنی دقیقا همین نکته است گفت: اون پنچه چودنی و آهنی دقیقا انجایی است که ایران خود مختار تهدید می شود .مگر اوباما در چند سال ابتدایی ریاست جمهوری مرتب به گزینه نظامی در ایران اشاره نمی کرد؟ امروز میزانش کم شده و به قول خودشون دنبال تغییر رفتار ایران هستند . اما ما می خواهیم این سوال را بپرسیم اگر ما بخواهیم اصل تغییر رفتار را بپذیریم باید پرسید آنها تغییر رفتار را برای چه می خواهند. تغییر رفتار جمهوری اسلامی منطقه ای نهایتا راه را برای تغییر ساختار ایران باز می کند یعنی هزینه ای را که امریکایی ها باید برای تغییر ساختار بدهند برای حمله نظامی به دوش خود ملت ایران می گذارند ولی همون تغییر ساختار صورت می گیرد.تفاوتی که دولت اول و دولت دوم اوباما داشت دقیقا در هین نکته است. دولت اول اوباما با فضایی که دولت بوش بدست آورده بود فکر می کرد می تواند با هزینه امریکا تغییر ساختار در ایران بدهد اما اتفاقاتی افتاد خصوصا از سال سوم به بعد دولت اوباما که داستان فتنه ۸۸ در حال وقوع است اوباما مطمئن شده که ایالات متحده نمی تواند به شخصه در ایران تغییر ساختار بدهد به همین خاطر است که دنبال تغییر رفتار هست در ایران که اون تغییر رفتار نهایتا باعث تغییر ساختار شود.

 

علیزاده مباحثی را در خصوص فتنه ابرز کرد و اشاره داشت: ما سه مبحث را در مورد فتنه سال ۸۸ باید در نظر داشته باشیم این سه تا بهم پیوسته هستند اما مراتب هر کدام باهم فرق می کند . اولین مرتبه و اصلی ترین نقش در مورد فتنه ۸۸ را فتنه گران داشتند . یعنی انهایی که طراحی این فتنه را انجام دادند برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران. یعنی هدف اصلی تغییر ساختار در جمهوری اسلامی ایران بوده است. من هیچ فتنه گری را در داخل ایران تصور نمی کنم. یعنی افراد و گروه های سیاسی در ایران هیچ کدام فتنه گر نیستند. فتنه گران اصلی خارج از ایران هستند.قدرتهای بزرگ در دنیا به سردمداری ایالات متحده نظام جمهوری اسلامی ایران را مغایر منافع جهانی و منطقه ای خودش میداند.

وی با بیان اینکه در جهت ایجاد فتنه افرادی به صورت مستقیم نقش بازی کردند اظهار داشت: اما در فضای داخلی باید این به اصطلاح فتنه گران را به دو دسته تقسیم کنیم. دسته اول که در حقیقت سه دسته را تشکیل می دهد ابزار فتنه هستند. یعنی افرادی که در داخل طرح تغییر ساختار امدند به طور مستقیم بازی گری کردند. من مطمئن هستم اینها در حد و اندازه راه اندازی فتنه برای تغییر براندازی نظام جمهوری اسلامی نبودند اما ابزار شدند یعنی کاملا در سناریویی که ایالات متحده پیاده کرده بود برای تغییر نظام نقش افرینی کردند و اعلام کردند که ما حاضریم هزینه هم پرداخت کنیم در این نقش بازی کردن! اما دسته دیگر نقش بازی نکردن اما بستر لازم برای اجرای این سناریو را فراهم کردن در ایران. برای همین است که عده ای الان وقتی از فتنه حرف می شود می گویند فتنه حادثه ای بوده و الان گذشته است . انهایی که داستان فتنه ۸۸ را حادثه ای گذرا می دانند و می گویند فتنه در زمان بنی صدر بوده انها بستر سازان سناریوی فتنه ۸۸ بوده اند. ان بستر امروز هم وجود دارد شاید ما فکر کنیم که ما ان فضا و بستر را از صحنه سیاسی دور کردیم ولی دو چیز از سال ۸۸ تا امروز همچنان وجود دارد اصل سناریو که توسط فتنه گران خارج ایران طراحی شده برای تغییر ساختار و بستر لازم برای تغییر ساختار برای تغییر نظام. تنها چیزی که ما روی آن فشار آوردیم و با آن برخورد کردیم ابزار بودند اما آیا امکان ندارد ابزار جدیدی برای آن سناریو با توجه به اینکه بستر هایش در جامعه فراهم شده باشد، فراهم شود؟

علیزاده به ابعاد دیگر فتنه از جمله بسترهای بروز آن اشاره کرد و افزود: من یکی از عوامل مهم را در این بستر سازی وجود احزاب سیاسی در داخل کشور مان می دانم. برخی از گروه های سیاسی بستر سازی فتنه در سال ۸۸ بودند. چقدر احزاب تغییر ماهیت دادند؟ چقدر از رفتارشان هنوز در چهارچوب منافع ملی تعریف می شود؟ برخی از رجال و بزرگان که ابزار نبودند اما بستر ساز بودند امروز چقدر تغییر ماهییت دادند؟ ما متاسفانه از سال ۸۸ به بعد تغییر در ماهیت فتنه ۸۸ را بسیار بسیار اندک می بینم در داخل کشور و بستر ها هنوز به قوت خود در کشور وجود دارند. هنوز گروه ها و احزاب سیاسی اماده هستند آنجا که منافع حزبی انها بخواهد منافع ملی را قربانی کنند. هنوز حاضرند این کارها را بکنند و هیچ تغییری نکردند.

 

عمران علیزاده با بیان اینکه هنوز سناریو برای تغییر نظام جمهوری اسلامی در ایران وجود دارد گفت: از نوع رفتار ایالات متحده میتوان این را متوجه شد ساختار تغییر همان ساختار است اما با ابزار های جدید. افرادی که بازیگری کردند در جریان فتنه کاملا با ماهیت تغییر اشنا بودند. عده ای از انها با ماهیت این تغییر آشنا بودند. بخاطر همین است که در آن روز موضع خیلی معمولی گرفتند یا اینکه پشت سر رهبری حرکت نکردند و خودشان را بیشتر وارد فاز زمینه سازی کردند. اما بازیگران اصلی فتنه کسانی بودند که تا اخر ایستادند و پشت سر رهبری حرکت نکردند و ادعا کردند که حاضرند هر هزینه ای هم که متحمل شدند پرداخت کنند و حتی زمانی که متوجه شدند این سناریو مطرح شده توسط ایالات متحده در کشور شکست خورده است دوباره خواستند از کانال بیداری اسلامی که ایالات متحده قرار بود بعنوان بهار عربی طی یک سال مطرح کند تمایل داشتند بعنوان سناریو در کشور اجرا کنند. ما به اینها می گوییم بازیگران.

علیزاده با اشاره بر اینکه فتنه گران با امنیت ملی ایران بازی کردند گفت: تا زمانی که افرادی جرمی مرتکب می شوند به اندازه جرم مرتکب شده حاضر نشوند هزینه پرداخت کنند هم خودشان می توانند آن جرم را تکرار کنند هم افرادی هستند که همین ها برایشان می توانند نقش بازی کنند چون این جرم هزینه ای را متحمل نمی کند می توانند دوباره تکرار کنند. بازیگران فتنه سال ۸۸ رسما در مقابل امنیت ملی جمهوری اسلامی اقدام عملی انجام دادند. اما رفتاری که نظام در مقابلشان انجام داد بنا بر دلایلی طوری پیش رفت که هزینه های آنها را علیه امنیت ملی را پرداخت نکردند. برای همین است که من معتقدم باز بازیگران دیگری ممکن است اشتها پیدا کنند تا دوباره در این سناریو شرکت کنند.

علیزاده فتنه گران را افراد ساده لوح خواند و افزود: افرادی که در این سناریو نقش بازی می کنند افرادی فوق العاده ساده لوح هستند چون فکر می کنند در این سناریو اگر باز هم راه بیفتد باز هم در آن نقش افرینی می کننددر قسمت های پایانی این سناریو وقتی که اسم ها را درج می کنند! ولی ایالات متحده هیچ کدام این ها را در تغییر ساختار جمهوری اسلامی ایران قبول ندارد. اینها فقط نقش پادوهای سیاسی را برای ایالات متحده در حال انجام دادن در ایران هستند ولی متاسفانه نه متوجه این هدفشان هستند و نه تا امروز متوجه شدند.

وی در راستایی تبیین فتنه به اهداف مشترک برخی از احزاب با سران فتنه اشاره داشت و گفت: جهت یادآوری عرض کنم که در سال ۷۸ در داخل یکی از روزنامه های زنجیره ای اصلاح طلب اکبر گنجی مقاله ای زده بود و به نکته ای اشاره کرده بود که امیدوارم امروز افرادی را که در مسیر امریکایی ها در حال حرکت هستند یادشان باشد که گفته بود: اقای خاتمی کف خواسته های اصلاح طلبان است و سقف خواسته های آنها نیست. سوال همیشه مطرح است که سقف خواسته های اصلاح طلبان چیست؟

علیزاده گفت: مردم ما اگر می خواهند قضایایی که امنیت ملی انها را تهدید کند مثل فتنه ی سال ۶۰ مثل فتنه ۷۸ مثل فتنه ۸۸ اتفاق نیفتند باید چند نکته را مداوم یاداوری کنند و افزود: نکته اول اینکه مسائل را سطحی نگاه نکنن و با کالبد شکافی مسائل عمیق به ماهیت انها پی ببرند. اگر خودمان نمی توانیم این کار را انجام بدهیم به کارشناسان کالبد شکافی بزرگان در این زمینه اعتماد کنیم. علی الخصوص زمانی که حضرت اقا مسئله را مورد تاکید قرار می دهند و از نخبگان جامعه هم انتظار دارند که وارد صحنه شوند این آگاهی دادن ها سطحی و سرسری نباشد.

نکته دوم این است که مسائل مربوط به امنیت ملی کشور و خطر قراردادن آن است مسائلی نیست که با رفتن و آمدن بعضی از افراد تمام شود.

علیزاده افزود: فرض کنیم اتفاقاتی که در فضای شهری کشور ما آن هم در برخی از شهر های بزرگ بین خرداد سال ۸۸ و تقریبا بهمن سال ۸۹ مانند اتفاقی که در سوریه اتفاق افتاد گره زده می شد با تحرکات گروه های معارض و انهایی که بر روی مسائل مذهبی و قومی کار مسلحانه انجام می دهند در مرزهای دو کشور با هم گره بخورد شما امروز فضای ایران را دقیقا مثل فضای سوریه می دیدیم چون امروز آنچیزی که در سوریه باقی مانده که تازه ماحصل مقاومت مردم سوریه و خواست حکومت قانونی سوریه و حمایت حامیان منطقه ای سوریه است ان چیزی نیست که امریکایی ها می خواستند در آن کشور اتفاق بیفتد اما عملا این کشور سمت نابودی رفت. اگر فکر کنیم که ایران این شکل حرکت نمی کرد اشتباه می کردیم، درواقع باید گفت که در ایران زودتر اتفاق می افتاد و خطری که امریکا برای ایران تدوین و طراحی می کند خیلی بیشتر از سوریه است. این وسط اول خود مردم ضرر می کردند. پس یادمان باشد مسائل را کالبد شکافی کنیم و مهمتر اینکه به حرف افراد سیاسی ذهن بسته اعتماد نکنیم.

این تحلیل گر سیاسی انتقادی هم از نظام آموزشی کشور کرد و ابرز کرد: یکی از مشکلاتی که ما در جامعه داریم این است که بچه ها از طفولیت وقتی وارد اموزش می شوند ما هیچ اموزشی برای تربیت سیاسی نداریم و برای همین است که انها وقتی به سن بزرگسالی می رسند نظر و رای آدمهای سیاسی را معادل احزاب سیاسی را در جهت منافع ملی می بینند . پس دقت کنیم مردم ما با داشتن هوشیاری کامل با تبعیت از مقام معظم رهبری و با وحدتی که می توانند بین خودشان داشته باشند می توانند جلوی فتنه هایی مثل فتنه های ۸۸ را بگیرند.