نمایش خیابانی هنرمندی لنگرودی در جشنواره تئاتر معلولین منطقه کاسپین تقدیر شد

در پایان چشنواره تئاتر معلولین در منطقه کاسپین، نمایش صیاد در دام به کارگردانی مهدی محمدپور هنرمند لنگرودی شایسته تقدیر شد.

به گزارش لنگرنیوز، سومین جشنواره تئاتر معلولین در منطقه کاسپین با حضور ۲۶ گروه نمایشی معلولین زیرپوشش بهزیستی استان های گلستان، گیلان، مازندران، خراسان شمالی و سمنان در دو بخش صحنه ای و خیابانی از شنبه ۶ دیماه به مدت ۶ روز در تالار فخرالدین اسعدگرگانی شهرستان گرگان آغاز بکار کرد.

هدف کلی این جشنواره ، ایجادامکانات وفرصتهای مناسب جهت ارائه توانایی های معلولین ،گسترش آموزش تئاتر به معلولین ،ایجادحس رقابت سالم بین گروههای نمایشی وارتقاءدانش هنری وحس همکاری اجتماعی و ارتقاءسطح آگاهی آحادجامعه دربرقراری فرصتهای یکسان بود تانگرش جامعه نسبت به افراد معلول تدبیل به یک فرد سازنده وخلاق شود.

در پایان چشنواره تئاتر معلولین در منطقه کاسپین، نمایش صیاد در دام به کارگردانی مهدی محمدپور هنرمند لنگرودی شایسته تقدیر شد.

جایزه دوم بازیگری مرد، جایزه سوم بازیگری زن، تقدیر ویژه کودک، تقدیر طرح وکار از سوغات تیم سه نفره تئاتر خیابانی صیاد در دام در این جشنواره بود.

3

2

1