مادر دکتر ظریف درگذشت

صبح امروز مادر دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز درگذشت. به گزارش لنگرنیوز ، صبح امروز مادر دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز درگذشت. خانم عفت کاشانی از چندی پیش به دلیل کهولت سن و بیماری تنفسی در یکی از بیمارستان های تهران بستری بود.      

صبح امروز مادر دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز درگذشت.

به گزارش لنگرنیوز ، صبح امروز مادر دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز درگذشت.

خانم عفت کاشانی از چندی پیش به دلیل کهولت سن و بیماری تنفسی در یکی از بیمارستان های تهران بستری بود.