۲۰۰ مسافران هواپیما به خاطر بابک زنجانی سرگردان شدند

با دیپورت شدن پروازبابک زنجانی از سوی ترکیه، بیش از ۲۰۰ مسافر پرواز “قشم ایر” در فرودگاه استانبول سرگردان شده اند. به گزارش لنگرنیوز به نقل از دانا، شب گذشته پرواز “قشم ایر” از استانبول به مقصد ایران از سوی دولت ترکیه ممنوع شد و موجب سرگردانی بیش از ۲۰۰ مسافر در فرودگاه استانبول شد. […]

با دیپورت شدن پروازبابک زنجانی از سوی ترکیه، بیش از ۲۰۰ مسافر پرواز “قشم ایر” در فرودگاه استانبول سرگردان شده اند.

به گزارش لنگرنیوز به نقل از دانا، شب گذشته پرواز “قشم ایر” از استانبول به مقصد ایران از سوی دولت ترکیه ممنوع شد و موجب سرگردانی بیش از ۲۰۰ مسافر در فرودگاه استانبول شد.


این پرواز متعلق به بابک زنجانی است که ۵شنبه با یک و نیم ساعت تأخیر از ایران انجام گرفت؛ اما از شب گذشته تا کنون مقامات ترکیه اجازه پرواز برگشت را به آن نداده اند.

 

هم اکنون مسافران در وصضعیت نامعلومی به سر می برند؛ چرا که بیش از ۱۰ ساعت در این فرودگاه بلاتکلیف مانده اند.

تعدادی از مسافران با مأموران فرودگاه درگیر شده اند که گفته می شود این مسافران قرار است با پرواز هما تا ساعاتی دیگر به کشور بازگردند.