آقای لاهوتی باید عذرخواهی کند!

آقای لاهوتی ضمن صحبتی که رای نیاورد ٬ ما را کسانی خطاب کردند که توانایی‌های کمتری نسبت به ایشان داریم. شما جوری صحبت کردید که در شان مجلس نیست.

به گزارش لنگرنیوز به نقل از خبرنگار ایلنا، ایرج ندیمی در صحن علنی مجلس با تبریک ایام تولد امام صادق٬ خطاب به ابوترابی گفت: جناب آقای ابوترابی بر اساس ماده ۷۹ و ۷۷ که مربوط به جلسه قبل است حقی برای ما قائل شده که از آن حق استفاده می‌کنم.

نماینده مردم لاهیجان ادامه داد: می‌خواهم از یکی از برادران لنگرودی و شمالی‌ام در مورد آقای لاهوتی انتقاد کنم که ایشان ضمن صحبتی که رای نیاورد به گونه‌ای که البته مزاح هم بود٬ ما را کسانی خطاب کردند که توانایی‌های کمتری نسبت به ایشان داریم.

وی افزود: ما می‌گوییم که شما ضد آمریکا و خانواده شهید هستید٬ اما نمی‌توانید حتی با مزاح بگویید که مردم ما در برابر آمریکا باختگی دارند. شما جوری صحبت کردید که در شان مجلس نیست.

ندیمی خاطرنشان کرد: در مورد اشتغال و چای صحبت کردن به معنای توانایی پایین و خودباختگی در برابر آمریکا نیست و ما از شما می‌خواهیم که عذرخواهی کنید.

این در حالی است که پس از صحبت‌های ایرج ندیمی، ‌لاهوتی اجازه خواست تا پاسخ تذکر وی را بدهد.

همچنین باهنر با مورد خطاب قرار دادن لاهوتی مبنی بر اینکه کمی صبر کنید٬ اظهار داشت: قطعا در نگاه آقای لاهوتی هیچ گونه تعرضی وجود ندارد و فکر نمی‌کنم که ایشان منظور خاصی داشتند.