سگ ولگرد در میدان اصلی شهر لنگرود

در ۱۰ روز اخیر شاهد خبرهایی در مورد جمع آوری و کشتار سگ در لاهیجان در فضای مجازی بودیم، با توجه به اینکه هواشناسی اخر این هفته را بارش برف پیش بینی کرده بود برخی از افراد در فضای مجازی به حمایت از عدم کشتار سگ ها و پیدا کردن فضایی برای اسکان و تهیه غذا برای سگ های ولگرد اقدام به انتشار اخبار هایی کردند.

به گزارش لنگرنیوز، در ۱۰ روز اخیر شاهد خبرهایی در مورد جمع آوری و کشتار سگ در لاهیجان در فضای مجازی بودیم، با توجه به اینکه هواشناسی اخر این هفته را بارش برف پیش بینی کرده بود برخی از افراد در فضای مجازی به حمایت از عدم کشتار سگ ها و پیدا کردن فضایی برای اسکان و تهیه غذا برای سگ های ولگرد اقدام به انتشار اخبار هایی کردند.

تصویر زیر توسط یکی از شهروندان لنگرودی در شب گذشته حدود ساعت ۱۷:۳۰ در میدان اصلی شهر لنگرود گرفته شده است.

 

 

1