هزینه جاری ماهانه شهرداری ۱۰ میلیارد ریال است

گلباغی با بیان اینکه هزینه جاری ماهانه شهرداری ۱۰ میلیارد ریال است گفت : با توجه به کسری بودجه سعی کردیم با برنامه ریزی مدون اهنگ پروژه های عمرانی را براسای بودجه موجود تنظیم کنیم و انتظار این است که توقع مردم از انجام کارهای عمرانی با توجه به کسری بودجه و متابع مالی، کمتر باشد.

به گزارش لنگرنیوز، افشین گلباغی شهردار لنگرود در نخستین نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات گفت : از نخستین روزهای شروع فعالیت به عنوان شهردار شاهد بارش های باران بودیم و میدان امام حسن مجتبی(ع) جاده چمخاله از جمله مهمترین مکان هایی بود که در زمان باراندگی به شرایط بحرانی تبدیل میشد.

شهردار لنگرود افزود : از همان زورهای نخست، لوله گذاری برای دفع آب های سطحی و هدایت به رودخانه در دستور کار قرار گرفت و با توجه به کارهای فنی که انجام شده است در بارش های باران در میدان امام حسن مجتبی دیگر شاهد ابگرفتگی نخواهیم بود.

وی اظهار کرد : با توجه به اقدامات انجام گرفته در خصوص لوله گذاری و دفع آب های سطحی، پیش بینی میکنیم که در سال ۱۳۹۴ شاهد آبگرفتگی در لنگرود نباشم.

افشین گلباغی با بیان اینکه بازگشایی راه ها و کوچه ها از دیگر اقدامات شهرداری است افزود : انتقال ترانس برق کمرکات که یکی از مکان های حادثه خیر محسوب میشد نیز از جمله اقدامات در دست انجام می باشد که در حال حاضر زمین نیز خریداری شده است و تاپایان سال و بعد از انجام مراحل اداری به اداره برق برای انتقال کامل ترانس برق واگذار می گرددکه برای این کار، یک میلیارد ریال هزینه برآورد شده است.

شهردار لنگرود تصریح کرد : بازگشایی حریم راه ها، به سازی معابر و پالت کاری، روکش آسفالت از دیگر اقدامات شهرداری لنگرود در ۳ ماه تصدی حضور بنده به عنوان کسوت شهردار می باشد.

وی اظهار کرد : زیبا سازی و ایجاد فضای سبز در انتهای جاده چمخاله و پارک آزادی از اقداماتی است که در حال انجام می باشد.

گلباغی با بیان اینکه هزینه جاری ماهانه شهرداری ۱۰ میلیارد ریال است گفت : با توجه به کسری بودجه سعی کردیم با برنامه ریزی مدون اهنگ پروژه های عمرانی را براسای بودجه موجود تنظیم کنیم و انتظار این است که توقع مردم از انجام کارهای عمرانی با توجه به کسری بودجه و متابع مالی، کمتر باشد.

 

2 (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4)