نیاز مبرم سد لات لیل به لایه روبی برای آبرسانی به زمین های زراعی + تصاویر

به گزارش لنگرنیوز، بارش های مداوم باران و رانش زمین و متعاقب آن سیلابی شدن رودخانه لات لیل باعث شده است و به همین دلیل سبب تجمع رسوب های فراوانی پشت سد لات لیلشده است و این امر موجب شد که این سد توان ذخیره آب مدنظر را نداشته باشد. باتوجه به تامین بخش زیادی […]

به گزارش لنگرنیوز، بارش های مداوم باران و رانش زمین و متعاقب آن سیلابی شدن رودخانه لات لیل باعث شده است و به همین دلیل سبب تجمع رسوب های فراوانی پشت سد لات لیلشده است و این امر موجب شد که این سد توان ذخیره آب مدنظر را نداشته باشد.

باتوجه به تامین بخش زیادی از آب کشاورزی دهستان لات لیل و حومه،می طلبد که مسئولان نگاه ویژه ای به این سد داشته باشند.
به نظر می رسد با وجود  رسوب بسیار زیاد در سطح و عمق  آب سد لات لیل ، این مسئله تنها با لایروبی و برطرف می شود .

با توجه به نزدیک شدن به فصل درو و کشت مزارع و نیاز کشاورزان حومه لات لیل به آب ذخیره شده در پشت این سد، نگاه ویژه متولیان را می طلبد.

 

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6)