نخستین دوره گردهمایی تعاونیهای صیادی شهرستان لنگرود برگزار شد

ابوالقاسم حسن‌دوست در گفت و گو با لنگرنیوز از برگزاری نخستین دوره کلاس آموزشی یک روزه تحت عنوان گردهمایی تعاونیهای صیادی خبر داد و گفت : موضوع این دوره آموزشی حفظ ذخایر ماهیان دریای خزر بود که با حضور ۲۰ نفر فراگیر توسط اداره شیلات شهرستان لنگرود در روز چهارشنبه (۲۴ دی ۱۳۹۳) در محل کمپ صیدگاه پره چاف به اجرا گذاشته شد.

ابوالقاسم حسن‌دوست در گفت و گو با لنگرنیوز از برگزاری نخستین دوره کلاس آموزشی یک روزه تحت عنوان گردهمایی تعاونیهای صیادی خبر داد و گفت : موضوع این دوره آموزشی حفظ ذخایر ماهیان دریای خزر بود که با حضور ۲۰ نفر فراگیر توسط اداره شیلات شهرستان لنگرود در روز چهارشنبه (۲۴ دی ۱۳۹۳) در محل کمپ صیدگاه پره چاف به اجرا گذاشته شد.

رئیس شیلات لنگرود افزود : دوره فوق با مشارکت اعضای سه شرکت تعاونی( پره شهید رجایی، پره چاف گیلان و پره ماهیگیران اسلامی چاف) در محل کمپ صیدگاه پره چاف گیلان واقع در شهر چاف و چمخاله با حضور رئیس اداره شیلات شهرستان لنگرود به عنوان مدرس دوره برگزار گردید .

وی اظهار کرد : هدف از برگزاری این دوره آشنایی فراگیران با علل تکثیر مصنوعی ماهیان و مقایسه آن با تکثیر طبیعی، نحوه مشارکت صیادان در بازسازی ذخایر ماهیان دریای خزر، و زمان مهاجرت و تخم ریزی انواع ماهیان دریای خزر بود.

حسن دوست اظهار کرد : در این دوره همچنین با توجه به اهمیت فرهنگ سازی در حفظ ذخایر مقرر گردید توسط هر یک از مدیران و اعضای شرکت تعاونی ها به عنوان مروجین شیلاتی به عموم صیادان در مجامع عمومی و فردی برای جلوگیری از صید ماهیان مولد در فصل تخم ریزی اطلاع رسانی فرمایند.

 3 2 1 (1)