دستگاه سونوگرافی جدید به بیمارستان امینی لنگرود تجهیز خواهد شد

دکتر آشوبی افزود : بعضی از دستگاه ها نظیر دستگاه سونوگرافی که دارای اشکالات فنی بودند چندین بار تعویض شد که جوابگوی نیازهای مردم نبود و نهایتا مجبور به خرید دستگاه سنوگرافی جدید شدیم که مبالغ آن پرداخت شده است و در طی دو هفته آینده دستگاه سنوگرافی جدید به بیمارستان امینی لنگرود تجهیز خواهد شد.

به گزارش لنگرنیوز، دستگاه سونو گرافی بیمارستان امینی لنگرود بیش از ۶ ماه است که خراب می باشد و هیچ گونه استفاده ای نمیشود و بیماران با درب بسته سونوگرافی بیمارستان مواجه هستند.

این درحالی است که با توجه به هزینه بالای سونوگرافی در مطب های شخصی، این امر مورد نارضایتی مردم قرار گرفته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در گفت و گو با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت : بیمارستان امینی لنگرود یکی از بیمارستان های خوب شرق گیلان است که به مردم گیلان سرویس دهی میکند.

دکتر آشوبی افزود : بعضی از دستگاه ها نظیر دستگاه سونوگرافی که دارای اشکالات فنی بودند که چندین بار تعویض شد ولی جوابگوی نیازهای مردم نبود و نهایتا مجبور به خرید دستگاه سنوگرافی جدید شدیم که مبالغ آن پرداخت شده است و در طی دو هفته آینده دستگاه سنوگرافی جدید به بیمارستان امینی لنگرود تجهیز خواهد شد.

این درحالی است که رئیس بیمارستان لنگرود نتنها حاضر به مصاحبه نشد بلکه اجازه تصویر برداری از بخش سونوگرافی را هم ندادند.