سومین کشتارگاه صنعتی گیلان، در لنگرود به بهره برداری رسید

عصر امروز سومین کشتارگاه صنعتی استان گیلان با حضور محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت کشور به بهره برداری رسید.

به گزارش لنگرنیوز، عصر امروز سومین کشتارگاه صنعتی استان گیلان با حضور محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت کشور به بهره برداری رسید.

مدیر کل دامپزشکی استان گیلان در حاشیه این مراسم گفت :ساخت این کشتارگاه از سال ۱۳۹۰ و در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع آغاز شد که با اعتبار ۱۴۰ میلیارد ریال با آورده دولتی و مشارکت بخش خصوصی تکمیل شده است.

سهراب عاقبتی با بیان اینکه این گشتارگاه صنعتی در روز می تواند ۱۰۰ راس دام بزرگ و ۵۰۰ راس دام کوچک را کشنار کند، افزود : استان گیلان به عنوان نخستین استان در کشور تمامی  ۳۷ کشتارگاه های صنعتی خود را تعطیل و در ۳ مرکز رشت ،تالش و لنگرود کشتار به صورت صنعتی انجام می شود.

مدیر کل دامپزشکی استان گیلان اظهار کرد : با بهره برداری این کشتارگاه، ۸۰ نفر به صورت مستقیم  و ۲۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

IF IF IF