به کمپین عشاق محمد(ص) بپیوندید/ تصاویر خود را برای ما ارسال کنید

پس از هتک حرمت نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» برآن شدیم ابراز عشق اهالی شهرمان را به حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) به تصویر بکشانیم.

به گزارش لنگرنیوز،پس از هتک حرمت نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» برآن شدیم ابراز عشق اهالی شهرمان را به حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) به تصویر بکشانیم.

خبرنگار لنگرنیوز، به جمع مردم رفت تا این ابراز عشق را به تصویر بکشاند.

روزانه بروزرسانی می شود…/عکس هایتان را برای ما ارسال کنید.

langarnews.ir@gmail.com

شما میتوانید تصاویر خود را به همراه دست نوشته ( من محمد را دوست دارم، من عاشق محمد رسول الله هستم و …) برای لنگرنیوز ارسال کنید.

3 (7) 3 (6) 3 (5) 3 (4) 3 (3) 3 (2) 3 (1)

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4)

1 (6) 1 (5)

3 (1) 1 (4) 1 (3) 1 (2) 1 (1)

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5)

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8)

1 (2) 1 (1)

3 (9) 3 (8)

1 (5)

1 (4)

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11)

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7)

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11)