اسم خیابان نوفل لوشاتو تغییر کرد+ عکس
اسم خیابان نوفل لوشاتو تغییر کرد+ عکس

در تجمع اعتراضی مردم و دانشجویان مقابل سفارت فرانسه، مردم با نصب کاغذی روی تابلوی خیابان «نوفل لوشاتو» نام این خیابان را عوض کردند.

ب گزارش لنگرنیوز، در تجمع اعتراضی مردم و دانشجویان مقابل سفارت فرانسه، مردم با نصب کاغذی روی تابلوی خیابان «نوفل لوشاتو» نام این خیابان را عوض کردند.

1