وقتی رئیس‌جمهور «پرزیدنت» می‌شود!

وبلاگ حقیقت به نکته‌ای در صفحه نخست یکی از روزنامه‌های صبح ایران اشاره کرده است. به گزارش سرویس وبلاگستان لنگرنیوز، وبلاگ حقیقت با درج تصویری از صفحه نخست یکی از روزنامه‌های صبح ایران نوشت: غرب زدگی تا این حد؟ پرزیدنت روحانی؟!

وبلاگ حقیقت به نکته‌ای در صفحه نخست یکی از روزنامه‌های صبح ایران اشاره کرده است.

به گزارش سرویس وبلاگستان لنگرنیوز، وبلاگ حقیقت با درج تصویری از صفحه نخست یکی از روزنامه‌های صبح ایران نوشت: غرب زدگی تا این حد؟ پرزیدنت روحانی؟!