چهارمین دوره آموزشی آشنایی مدیران تعاونیهای صیادی با قوانین حقوقی و قضایی برگزارشد

چهارمین دوره کلاس آموزشی یک روزه تحت عنوان آشنایی مدیران تعاونیهای پره با قوانین حقوقی و قضایی با حضور ۲۵ نفر فراگیر توسط اداره شیلات شهرستان لنگرود در روز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ به اجرا شد.

به گزارش لنگرنیوز، چهارمین دوره کلاس آموزشی یک روزه تحت عنوان آشنایی مدیران تعاونیهای پره با قوانین حقوقی و قضایی  با حضور ۲۵ نفر فراگیر توسط اداره شیلات شهرستان لنگرود در روز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ به اجرا شد.

دوره فوق با حضور ابوالقاسم حسندوست رئیس اداره شیلات شهرستان لنگرود و مشارکت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سه شرکت تعاونی( پره شهید رجایی، پره چاف گیلان و پره ماهیگیران اسلامی چاف)  در محل کمپ صیدگاه پره چاف گیلان واقع در شهر چاف و چمخاله و آقای علی نژاد فرماندهی محترم یگان حفاظت از منابع چمخاله به عنوان مدرس دوره برگزار گردید .

هدف از برگزاری این دوره، آشنایی مدیران تعاونیها با قانون حفاظت از منابع در زمینه حفظ ذخایر دریای خزر، آشنایی با حریم تعاونی پره و چگونگی حفظ و حراست از حریم تعاونی، وظایف حفاظت از منابع شیلات در ارتباط با حفظ و حراست از حریم تعاونیها و نحوه تنظیم شکایت از صیادان متجاوز به حریم تعاونیهای پره بود.

 

1 2 3 4