باید جنگید و باید خون داد
باید جنگید و باید خون داد

به گزارش سرویس وبلاگستان لنگرنیوز ، حریم آسمانی در برور رسانی خود نوشت :  باید جنگید و باید خون داد بسیار بسیار دوران سختیست ، بظاهر صلح هست و دوران جنگ و دفاع گذشته، اما اگر دست از تجاهل و تغافل برداریم و غبار غفلت از دیدگانمان بزداییم به وفور رد پا و اثرات شیاطین […]

به گزارش سرویس وبلاگستان لنگرنیوز ، حریم آسمانی در برور رسانی خود نوشت : 

باید جنگید و باید خون داد بسیار بسیار دوران سختیست ، بظاهر صلح هست و دوران جنگ و دفاع گذشته، اما اگر دست از تجاهل و تغافل برداریم و غبار غفلت از دیدگانمان بزداییم به وفور رد پا و اثرات شیاطین انسی و جنی که آرمانها و عقاید اسلام را به سخره گرفته و هر لحظه در حال پی ریزی نقشه ای شوم تر از قبل … برای نابودی باورها و ارزشهای مسلمانان هستند

اینک جنگ ،جنگ نرم است جنگ اراده هاست آنها برای باطلشان چه محکم و استوار قدم بر می دارند و ما در راه حقی که پیش رو داریم چه سست هستیم خداوندا دلم خون است که وقتی به اطراف می نگرم و دانشمندی مجهز به علوم و دانش و تکنولوژی عصر جدید، را می بینم که در خانواده ای مسلمان متولد شده اما تحت تربیت غیر مستقیم باورهای تزریقی غرب قرار گرفته و فردی شده بسیار مخالف ارزشها و آرمانهای خدایی و الهی و یا در مفابل فردی ارزشی را می بینم که همچنان ساده انگارانه و سست جلو می رود و غافل است از راههای نوینی که دشمن دینش و ناموسش و وطنش برای ضربه زدن به تمام آنچه دارد ، در نظر گرفته….. خدایا به تمام جوانان خوب و پاک و ارزشی و مومن و با خدای این مرز و بوم ارده ای آهنین برای فراگیری علوم و فنون جدید دراه مقابله با هرآنچه رنگ و بوی غیر از خدا می دهد ، اعطا نما

پروردگارا کمک کن به قول شهید چمران رحمه الله علیه از دشمن در تمام امور علمی و فنی و آگاهیها جلوتر باشیم تا از تمامی راههای ممکن او برای ضربه زدن به پیکره دارایی های بارزشمان غافل نباشیم و نه تنها نشکنیم لبکه با سپر علم و تقوا همچون کوهی استوار در مقابل سیلاب نفوذ شیاطین انسی و جنی استوار و پابرجا بمانیم