افشای محتوای گفتگوی ظریف و کری/مذاکرات رفت رو هوا!
افشای محتوای گفتگوی ظریف و کری/مذاکرات رفت رو هوا!

سرویس طنز فرهنگ نیوز- شرلوک هولو: چندی پیش پیاده روی ظر یف و کری خبرساز شد و خیلی ها کنجکاو بودند تا دلیل این پیاده روی و صحبت رد و بدل شده بین این دو وزیر را بدانند. فرهنگ نیوز برای اولین بار اقدام به افشای این گفت و گو می کند.

 

1

2 3 4 5 6