تصویر و فیلم از آتش سوزی منزل مسکونی در دیوشل

شب گذشته (حدود ساعت ۲۳) یک باب منزل سکونی در دیوشل لنگرود طعمه حریق شد.

به گزارش لنگرنیوز،شب گذشته (حدود ساعت ۲۳) یک باب منزل سکونی در دیوشل لنگرود طعمه حریق شد.

متاسفانه در این حزیق، مادر(حدود ۲۵ سال) و یک دختر(حدود ۵ سال) که در منزل ساکن بودند به دلیل آتش سوزی فوت کردند.

دلیل اصلی آتش سوزی تاکنون از سوی کارشناسان آتش نشانی اعلام نشده است.

منزل مورد حریق، دارای بافت فرسوده بوده و منزل دیگری نیز بر اثر این حریق دچار خسارت های مالی شد.