نخستین دوره آموزشی دو روزه کشت توأم درلنگرودبرگزارشد

رئیس اداره شیلات لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : نخستین دوره کلاس آموزشی دو روزه تحت عنوان کشت توأم برنج و ماهی و اردک از ۶ بهمن به مدت دو روز در محل مرکز ترویج چاف برگزار شد.

رئیس اداره شیلات لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : نخستین دوره کلاس آموزشی دو روزه تحت عنوان کشت توأم برنج و ماهی و اردک با همکاری اداره شیلات شهرستان لنگرود و مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی چاف از ۶ بهمن به مدت دو روز در محل مرکز ترویج چاف برگزار شد.

 ابوالقاسم حسندوست با بیان اینکه در این دوره بیش از ۳۵ نفر حضور داشتند، افزود : دوره فوق با مشارکت کشاورزان شالیکار و افرادی که در امر پرورش کشت توأم برنج و ماهی و اردک  فعالیت داشتند  برگزار شد.

 وی اظهار کرد : آشنایی با مزیتهای پرورش کشت توأم برنج و ماهی، فوائد و اثرات بیولوژیکی کشت توام برنج و ماهی، معرفی نژاد های اردک و بیان مزیتهای پرورش اردک در کشت توآم، نحوه تغذیه اردک، آشنایی با نحوه طراحی حوضچه و کرتهای مزرعه کشت توأم برنج و ماهی و بیان تاسیسات لازم برای پرورش جوجه اردک یک روزه از اهداف این دوره آموزشی بود.

 

1 2 3 4 6