میزان دستمزد دقیقه ای صادقیان در پرسپولیس
میزان دستمزد دقیقه ای صادقیان در پرسپولیس

پیام صادقیان دقیقه‌ای دو میلیون و ۸۱۲ هزار و پانصد تومان از پرسپولیس پول گرفت

به گزارش لنگرنیوز، پیام صادقیان برای لیگ چهاردهم با پرسپولیس قراردادی ۹۰۰ میلیون تومانی بسته، اما تا پایان هفته هجدهم فقط به مدت۳۲۰ دقیقه به میدان رفته که می‌شود از قرار هر دقیقه دو میلیون و ۸۱۲ هزار و پانصد تومان!

وضعیت این دوست عزیز برای ادامه فصل هم هنوز روشن نشده است.

 

 

1