طنز/از مناجات استاندار با خدا تا تلاش نماینده برای صف نخست
طنز/از مناجات استاندار با خدا تا تلاش نماینده برای صف نخست

صبح دیروز پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳، استاندار گیلان برای افتتاح آب شرب روستایی در دریاسر و افتتاح ۳۳ واحد مسکونی کمیته امداد در شلمان وارد لنگرود شد.

به گزارش لنگرنیوز، صبح دیروز پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳، استاندار گیلان برای افتتاح آب شرب روستایی در دریاسر و افتتاح ۳۳ واحد مسکونی کمیته امداد در شلمان وارد لنگرود شد.

تصاویر از حضور استاندار و دیگر روسای ادارات در مراسم های افتتاحیه است که به صورت طنزدرآمده است.

 

11 22 33 44