۸۰ درصد روستاهای شهرستان از نعمت گاز برخوردار هستند

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه ۸۰ درصد روستاهای شهرستان از نعمت گاز برخوردار هستند، تصریح کرد : آبچالکی، پشت لله سر و تازه آباد از روستاهای جلگه ای فتقد گاز هستند که مقدمات اولیه برای لوله گذاری در حال انجام است.

به گزارش لنگرنیوز، مهرداد لاهوتی در بهره برداری ۵۸ خانوار روستاهای میان شکر کش و لیارجدمه از نعمت گاز، با تبریک دهه فجر گفت : شهدا بنیانگذاران انقلاب اسلامی هستند و امروزه مسئولین با خدمت رسانی به مردم میتوانند راه شهدا را ادامه دهند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود : در شهرستان لنگرود شاهد انجام کارهای زیر بنایی خوبی سهتیم که این جز به همکاری و همدلی ایجاد نمیشود.
وی اظهار کرد : آنهایی که به دنبال تخریب و تضعیف جمهوری اسلامی هستند افراد مریضی هستند که فقط در فکر به دست اوردن منافه خود می باشند.
لاهوتی با بیان اینکه قبل از انقلاب فقط چند شهر بزرگ از نعمت گاز برخوردار بودند افزود : امروز به برکت جمهوری اسلامی و انقلاب ایران دورترین روستاهای کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه ۸۰ درصد روستاهای شهرستان از نعمت گاز برخوردار هستند، تصریح کرد : آبچالکی، پشت لله سر و تازه آباد از روستاهای جلگه ای فتقد گاز هستند که مقدمات اولیه برای لوله گذاری در حال انجام است.
وی اضافه کرد : خط انتقال گاز تا روستای لات لیل انجام شده است و هم اکنون لوله گذاری و اتصال لوله روستاها به لوله اصلی باقی مانده که ان شاالله در سال آینده به پایان میرسد.