هیچ کس حق خرید و فروش زمین های تالاب را ندارد

جواد پوربا بیان اینکه تالاب نباید به بنگاه ها واگذار شود تا به افراد دیگر به فروش برسد گفت : هیچ کس حق خرید و فروش زمین های تالاب را ندارد و با متخلفان برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار لنگرنیوز، سیدرضا جوادپور در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان لنگرود گفت : رسانه ها وظیفه دارند در خصوص وضعیت تالاب کیاکلایه لنگرود موضع مشخص سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و تلاش مسئولین برای حفظ حقوق بیت المال، اخبار را جهت تنویر افکار عمومی  منتشر کنند.

وی با بیان اینکه به چه حقی منابع طبیعی قطعه ای زمین ها را بین پرسنل خود تقسیم کرده است تاکید کرد : قوه قضائیه با متخلفان برخورد کند.
فرماندار شهرستان لنگرود افزود : درخواست من از رئیس دادگستری لنگرود این است که برای روشن شدن افکار عمومی و اطلاع رسانی صحیح، مقدار تالاب، وضعیت قرارداد، طرف های قرارداد، تخلفات و … را اعلام کنند.
جواد پوربا بیان اینکه تالاب نباید به بنگاه ها واگذار شود تا به افراد دیگر به فروش برسد گفت : هیچ کس حق خرید و فروش زمین های تالاب را ندارد و با متخلفان برخورد خواهد شد.