دانشگاه آزاد لنگرود داخل آب‌بندان احداث شده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان احیای آب‌بندان‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری آنها را مهم خواند و تصریح کرد: دانشگاه آزاد لنگرود داخل آب‌بندان احداث شده است.

به گزارش لنگرنیوز، محمدرضا برجی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب گیلان با اشاره به تغییر اقلیم در دنیا و ایران اظهار کرد: انسان در طول تاریخ همراه با تغییرات در طبیعت خود را متفاوت کرده است.

وی آب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری را قابل استفاده برای مصارف کشاورزی عنوان کرد و افزود: ایجاد تصفیه‌خانه در شهرهای مختلف در افزایش آب کشاورزی تاثیرگذار است.

برجی خواستار تجدیدنظر در برداشت بی‌رویه شن و ماسه از رودخانه‌های گیلان شد و بیان کرد: افزایش بی‌رویه شن و ماسه موجب افزایش پهنه آبی در رودخانه‌ها می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان احیای آب‌بندان‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری آنها را مهم خواند و تصریح کرد: دانشگاه آزاد لنگرود داخل آب‌بندان احداث شده است.

وی با تاکید بر کشت گونه‌های مقاوم به خشکی توسط کشاورزان، خاطرنشان کرد: گونه‌های برنج مقاوم در دنیا عرضه شده و با اصلاح نژاد می‌توان ارقام مقاوم به خشکی را کشت کرد.