ماهواره، یکی از علل ترویج دیرهنگام ازدواج است/استکبار جهانی منتظر تحریم از سوی ایران باشد

حجت الاسلام صدیق یکی ازعلل ترویج ازدواج دیرهنگام راماهواره دانست وگفت مسئولین فرهنگی بایدبه فکراین موضوع ومقابله جدی واصولی باشند.

حجت الاسلام مهدی صدیق امام جمعه لنگروددرخطبه های نمازجمعه این شهرضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی وپرهیزازمعاصی بااشاره به تهدیدات آمریکا به ادامه تحریم واعمال اخیرشان گفت:ایران دومین کشورتولیدگازدرجهان است وامنیت منطقه خلیج فارس دست ماست لذا وقت آن است که ایبن بار استکبارجهانی و همپیمانانش منتظرتحریم ازسوی ایران باشند.
وی درادامه افزود:اگرقراربه اعمال فشاروتحریم به ایران باشد همانگونه که رهبرمعظم انقلاب فرمودند ما نیز آنها را تحریم میکنیم که در آن صورت شعله های آتش را در کاخ های ظلم خواهند دید.
امام جمعه لنگرود در ادامه با اشاره به موضوع ماهواره وتهدیدات آن به استحکام خانواده، اظهارکرد : متأسفانه برنامه ها و فیلم های ماهواره تأثیر جدی در از هم پاشیدگی بنیان خانواده دارد و اولیاء بایدتوجه زیادی به جوانان داشته باشند.
حجت الاسلام صدیق یکی ازعلل ترویج ازدواج دیرهنگام راماهواره دانست وگفت مسئولین فرهنگی بایدبه فکراین موضوع ومقابله جدی واصولی باشند.