جای تاسف دارد که دشمنان از روند مذاکرات باخبرند ولی مردم با خبر نیستند
جای تاسف دارد که دشمنان از روند مذاکرات باخبرند ولی مردم با خبر نیستند

پدر شهید مصطفی احمدی روشن گفت: مسئولین ما می توانند هروقت خواستند بروند و مذاکره کنند ولی یادشان باشد که نمی توانند از خطوط قرمزی که نظام و رهبری آن را معین کرده‌اند عبور کنند.

به گزارش لنگرنیوز، رحیم احمدی‌ روشن پدر شهید مصطفی احمدی روشن در گفت و گو با خبرنگار راه دانا در خصوص روند مذاکرات هسته‌ای و توصیه های رهبری اظهار داشت: با شناختی که ما از آمریکایی ها و همچنین رژیم صهیونیستی داریم باید گفت آنها دارند با ما بازی می کنند و این واقعیتی است که باید پذیرفته شود.

 

وی افزود: همان طور که حضرت آقا هم فرمودند ما به آمریکایی‌ها اعتماد نداریم و مردم هم به تبعیت از ایشان به دشمن اعتماد و اطمینان ندارند.

 

پدر شهید احمدی روشن خاطرنشان کرد: مسئولین ما می توانند هر وقت خواستند بروند و مذاکره کنند ولی یادشان باشد که نمی توانند از خطوط قرمزی که نظام و رهبری آن را معین کرده اند عبور کنند.

 

رحیم احمدی روشن تاکید کرد: واقعا جای تاسف دارد که دشمنان ما از روند مذاکرات باخبر هستند ولی مردم با خبر نیستند، به هر حال ما مطیع رهبری هستیم و هرچه ایشان امر کنند برای همه قابل قبول است.