دروغگو آنهایی بودند که در سال ۸۸ ادعای تقلب کردند و در رأس آنها شما بودید
دروغگو آنهایی بودند که در سال ۸۸ ادعای تقلب کردند و در رأس آنها شما بودید

آقای هاشمی! مجلس به مردم دروغ نگفته بلکه دروغ را آنهایی گفتند که در انتخابات سال ۸۸ فتنه کردند و ادعای تقلب کردند و در راس آنها شما بودید و مردم هم حرفتان را باور نکردند.

به گزارش لنگرنیوز، به دنبال سخنان توهین آمیز امروز هاشمی رفسنجانی نسبت به نمایندگان مجلس و منتقدان توافقنامه ژنو، حمید رسایی در تذکری در ابتدای جلسه امروز گفت:

جناب آقای رئیس! متأسفانه امروز توهین هایی نسبت به مجلس و نمایندگان صورت گرفته که لازم است به آن پاسخ داده شود.

آقای هاشمی امروز گفته اند که مهمترین پرو‍ژه دولت مذاکرات هسته ای است و عده ای در مجلس نمی خواهند این به نتیجه برسد و این منتقدین با نتانیاهو همنوا و همصدا شده اند.

اولا نتانیاهو با مذاکرات هسته ای و توافقنامه ژنو مخالف است چون معتقد است  که آمریکایی ها نباید حتی این چند امتیاز بی ارزش را هم به ایران بدهند در حالی که منتقدین روند فعلی مذاکرات و توافقنامه ژنو ، مخالفند و می گویند چرا دولت محترم در برابر این همه امتیاز نقدی که داده، به چند امتیاز نسیه و جزیی دلخوش کرده است.

ثانیا آقای هاشمی ما با نتانیاهو همصدا شده ایم یا شما که در کودتای فتنه سال ۸۸ با آنها در ادعای دروغ تقلب همصدا شدید و در جریان ضد سوریه، دقیقا همان اتهاماتی را به بشار اسد زدید که اسرائیلی ها می زدند و مدعی استفاده بشار اسد از سلاح شیمیایی علیه مردمش بودند.

آقای هاشمی گفته اید که تریبون مجلس باز است و عده ای از این تریبون در باره پرونده هسته ای دروغ می گویند و مردم هم باور کرده اند.

اولا این حرف نه تنها توهین به نمایندگان مجلس که توهین به ملت ایران است. ملت ایران آنقدر ساده نیستند که هر دروغی را باور کنند کما اینکه ادعای تقلب شما در سال ۸۸ را باور نکردند. دروغگو آنهایی بودند که در انتخابات سال ۸۸ نظام اسلامی را به دروغ متهم به تقلب کردند ولی مردم دروغ آنها را باور نکردند و بعد از مدتی دور این جماعت را خالی کردند و در انتخابات سال ۹۲ هم نشان دادند که به نظام اسلامی اعتماد دارند و در انتخابات شرکت کردند.

ثانیا شما باید هم مخالف باز بودن تریبون مجلس باشید. نگرانید چون از این تریبون باز حقایق گفته می شود . شما اگر می توانستید این تریبون را هم مانند رسانه های منتقد توقیف می کردید. چطور است که اگر مجلس شما را مدح کند، ۀن را در اوج می برید و نماینده مردم می شوند و اگر نمایندگان انتقاد کنند، می خواهید دهانش را ببندید.

ثالثا شما یک سال نیم است در باره نتایج توافقنامه ژنو به مردم خلاف واقع گفته اید و امروز نگران افتادن پرده ها هستید. عزت ملی را داده اید برای رفع تحریم ها ولی به تعبیر رهبر معظم انقلاب هم تحریم ها بیشتر شده و هم توهین ها بیشتر شده است.

امروز با تلاش منتقدین و در رأس آنها با سیاست دقیق رهبری انقلاب، برای مردم مشخص شده که اعتماد به آمریکا غلط بوده است. آقای هاشمی ما به دولت کمک می کنیم به شرط اینکه به جای اعتماد به کدخدای دروغین به ملتش اعتماد کند.

آقای هاشمی! مجلس به مردم دروغ نگفته بلکه دروغ را آنهایی گفتند که در انتخابات سال ۸۸ فتنه کردند و ادعای تقلب کردند و در راس آنها شما بودید.

آقای هاشمی گفته اید مشکل کشور نمایندگان منتقدی هستند که سابقه جبهه ندارند در حالی که اکثر منتقدین شما یا دست ندارند یا پا ندارند یا تیر در بدنشان است. مشکل کشور این است که عده ای می خواهند یک بار دیگر به رهبری انقلاب جام زهری بدهند و ما نمی گذاریم این جام زهر به رهبرمان تعارف شود.