همایش دست های مهربانی در شهرستان لنگرود برگزار شد

همزمان با سراسر کشور و به منظور عمل به نیت واقفان خیر اندیش همایش دست های مهربانی در شهرستان لنگرود برگزار شد .

همزمان با سراسر کشور و به منظور عمل به نیت واقفان خیر اندیش همایش دست های مهربانی در شهرستان لنگرود برگزار شد .
به گزارش لنگرنیوز، این طرح توسط اداره اوقاف و امورخیریه و با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان در بخش محروم اطاقور به اجرا در آمد .
در این مراسم رئیس اداره اوقاف لنگرود با اشاره به جایگاه وقف در اسلام و اهمیت آن در رفع نیاز مالی  مستمندان جامعه گفت : بی شک آنچه موجب شد که امروز اوقاف در این مسیر گام برمی دارد ، نیت واقفانی است  که با عمل  خیرخواهانه خود در ریشه کنی فقر در جامعه سهیم هستند و وظیفه امانتداری از نیات آنان بر عهده اداره اوقاف می باشد .
حجت الاسلام مهدی بازدار با اشاره به اینکه در سطح شهرستان ۱۵ موقوفه با نیت کمک به مستمندان وجود دارد افزود : امید است گسترش بیشتر فرهنگ وقف در جامعه خیران، نیات خیر خود را بسوی وقف سوق داده و در جهت فقر زدایی و رفاه حال مردم اطاقور سهیم باشند .
در انتهای مراسم نیز به شکل نمادین به تعداد ۱۸ نفر از ایتام مستمند حاضر در جلسه هدایایی اهدا شد.

 

2 (1) 2 (2)