زمان دقیق واریز اخرین یارانه سال ۱۳۹۳
زمان دقیق واریز اخرین یارانه سال ۱۳۹۳

سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: چهل و نهمین مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفندماه ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه، به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

به گزارش لنگرنیوز، براساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها میزان یارانه نقدی در این مرحله همانند چهل و هشت مرحله گذشته، ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر فرد است.

یادآور می شود یارانه مربوط به اسفند ماه از زمان واریز قابل برداشت است.