۵ هزار اصله نهال در بین مردم لنگرود توزیع شد

علیرضا سلیمی در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز گفت : همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، ۵ هزار اصله نهال در بین مردم لنگرود توزیع شد.

علیرضا سلیمی در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز گفت : همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، ۵ هزار اصله نهال در بین مردم لنگرود توزیع شد.

رئیس منابع طبیعی لنگرود افزود : طرح توسعه جنگل در حوزه آبخیز از مرز اکولوژیکی جنگل های مرتع املس تا سیاهکل توسط کارشناسان منابع طبیعی لنگرود انجام میشود.

وی با بیان اینکه طرح توسعه جنگل چهارصد هکتار است افزود : از اوایل بهمن سال جاری، ۱۵۰ هکتار از طرح مذکور انجام شده است و با توجه به فصل مشخص برای درختکاری بقیه کار در سال آینده انجام خواهد شد.

سلیمی تصریح کرد : برای جلوگیری از خسارت از وقوع سیل و نگه داری از خاک، سد های مورد تایید اداره منابع طبیعی احداث میشود.

رئیس منابع طبیعی لنگرود اضافه کرد : در مناطق سیل خیز آبخیزداری، سد های گلیبونی و چپری ساخته میشود که هم اکنون کارشناسان در حال طراحی نقشه میباشند.

وی متذکر شد : با دستور دادستان لنگرود صدور هر گونه اجازه قطع درختان جنگلی و حمل چوب آلات جنگلی از ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ غیرقانونی است و با متخلفان برخورد خواهد شد.