رها سازی مرغ های مرده در جاده توریستی چمخاله + تصاویر

بیش از ۲۵۰ عدد مرغ که در گونی جمع آوری شده بودند در انتهای جاده چمخاله رها سازی شدند.

به گزارش لنگرنیوز، عصر امروز شاهد رها سازی مرغ های مرده در انتهای جاده چمخاله بودیم.

همانطور که در تصاویر زیر مشاهده میکنید بیش از ۲۵۰ عدد مرغ که در گونی جمع آوری شده بودند در انتهای جاده چمخاله رها سازی شدند.

نکته جالب اینجاست که یک لاین جاده اصلی خیابان توسط زباله و مرغ های مرده بسته شده است.

بعد از پیگیری های خبرنگار لنگرنیوز در مورد متولی این مکان، مشخص شد که بخشداری مرکزی متولی پوشش این مناطق که در جز محدوده شهری و روستایی نیست میباشد.

گزارش این خبر به محمد رنجبر بخشدار مرکزی لنگرود ارسال شد که وی از پیگیری این موضوع خبر داد.

البته پیش از این نیز گزارش دپو انواع زباله های به بخشداری ارسال شده بود ولی هر روز شاهد افزایش رها سازی زباله ها هستیم تا اینکه امروز مرغ های مرده به زباله های موجود اضافه شدند.

انتظار میرود محیط زیست لنگرود در این خصوص پیگیری های لازم را مبنی بر حفاظت محیط زیست انجام دهد.

طنز : تاکنون هیچ فرد، سازمان و ارگانی مسئولیت رهاسازی مرغ ها مرده را بر عهده نگرفته است، انتظار میرود آموزش و پرورش و یا اداره ورزش این رها سازی را انجام داده باشند.