مسابقات لوتکارانی در دو رده تک پارو و دوپارو در چاف و چمخاله برگزار شد + تصاویر

به مناسبت بزرگداشت یاد و نام سردار همیشه قهرمان شهید املاکی مسابقات لوتکارانی عصر دیروز جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳ (روز شهداء) برگزارشد.

محمدعلی خداجو در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : به مناسبت بزرگداشت یاد و نام سردار همیشه قهرمان شهید املاکی مسابقات لوتکارانی عصر دیروز جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳ (روز شهداء) در دو رده تک پارو و دوپارو برگزارشد.

رئیس اداره ورزش و جوانان لنگرود افزود : در رده تک پارو، بیت الله رستم پور، محمد قنبری و تقی یگانه و در رده دو پارو، سیدعلی میرحسینی، عقیل میرزاجانی و حسین رستم پور به مقام های نخست تا سوم دست یافتند.

وی با بیان اینکه به نفرات نخست تا سوم به ترتیب مبالغ ۱۵۰ – ۱۰۰ و ۵۰ هزار تومان اهدا شد تصریح کرد :  این مسابقات با  همکاری پایگاه رکج محله ، سپاه پاسدارن ، شورای شهر چاف و چمخاله و اداره ورزش و جوانان در چمخاله برگزار شد.