نمایشگاه بهار نارنج در لنگرود به روایت تصویر

به گزارش لنگرنیوز، نمایشگاه بهار نارنج در سالن اداره ارشاد لنگرود برگزار شد.

به گزارش لنگرنیوز، نمایشگاه بهار نارنج در سالن اداره ارشاد لنگرود برگزار شد.

در این نمایشگاه، آثار دستی از قبیل ویترای، حصیر بافی، تزئیناتی، لباس های محلی و …. به نمایش عموم در آمد.

هزینه درآمد این نمایشگاه صرف امور خیریه شد.