رد رشوه دو میلیونی توسط ماموران انتظامی در لنگرود

ماموران انتظامی شهرستان لنگرود استان گیلان دست رد بر رشوه دو میلیون و ۵۹۰ هزار ریالی استعمال کننده موادمخدر زدند.

به گزارش لنگرنیوز، ماموران انتظامی شهرستان لنگرود استان گیلان در حین گشت زنی به حرکات یک راکب موتورسیکلت مشکوک شده و پس از متوقف نمودن، از وی مقداری تریاک و ۱۵۱ برگ فرم شرط بندی فوتبال(توتو) کشف و ضبط کردند.

بر پایه این گزارش، گروهبانیکم وحید امیری و گروهبانیکم سید محمد ایمانی که ماموریت انتقال متهم را برعهده داشتند، با رشوه دو میلیون و ۵۹۰ هزار ریالی متهم جهت رهایی از بزه انتسابی مواجه شده و ضمن رد رشوه، مراتب را صورتجلسه و ضمیمه پرونده این متهم می نمایند.

گفتنی است، متهم با صورتجلسه رد رشوه و تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.