شهردار لنگرود، در مقایسه با شهرداران گذشته، کارنامه ضعیف تری دارد

عضو شورای شهر لنگرود با بیان اینکه شهردار لنگرود، در مقایسه با شهرداران گذشته، کارنامه ضعیف تری دارد، اواخر دی ماه سال گذشته در جلسه شورا و شهردار مقرر شد که مهندس گلباغی طی ۱۰ روز برنامه های کوتاه و میان مدت خود را به شورا تقدیم کند، ولی تاکنون و بعد از گذشت حدود ۳ ماه هنوز

علی اصغر حجامی در گفت و گو با لنگرنیوز با تبریک فرا رسیدن عید باستانی نوروز گفت :نوروز فرصت مناسبی برای زدودن گذشته های تاریک گذشته است و صله رحم که یکی از سفارشات اسلام است بهترین روش برای نزدیکی قلب ها میتواند باشد.

حجامی که همواره یکی از منتقدین شورای شهر لنگرود است در خصوص انتقاد های خود افزود : یکی از اصول ایجاد شورا بحث، انتقاد و پیشنهاد برای پیشرفت شهر میباشد که من در کنار انتقاداتی که در مباحث شورا در امور شهری دارم راه کارهایی را نیز ارائه میدهم.

وی اظهار کرد : در شورای شهر لنگرود ۹ نفر با ۹ تفکر عضو شورا هستند که با رای مردم انتخاب شدند و وظیفه همه ما این است که در برابر رای مردم امین باشیم تا در کنار هم و با طرح راه حل های مناسب توسعه شهری را برای مردم ایجاد کنیم.

عضو شورای شهر لنگرود در خصوص انتقاد خود از شهردار لنگرود، اظهار کرد : انتقاد از عملکردهای شهردار حق قانونی شورا است، البته در کنار انتقاد، پیشنهاداتی نیز دارم.

علی اصغر حجامی تصریح کرد : افشین گلباغی که به عنوان یکی از اعضای شورای شهر دور چهارم بود از اوایل مهر ۱۳۹۳ به عنوان شهردار لنگرود انتخاب شد که با توجه به وعده های مطرح شده و اقدامات وی، از دیدگاه من نمره قابل قبولی دریافت نمیکند. 

وی با بیان اینکه برخی از اقدامات شهردار لنگرود از جمله چراغانی کردن بلوار شهید عبدالکریمی مورد انتقاد من است، گفت : در زمان شهردار گذشته تیرهای چراغ برق در آن مکان نصب شده بود که شهردار فعلی لنگرود با وجود تیرهای آماده چراغ برق، تیرهای جدید را خریداری و نصب کرده است.

عضو شورای شهر لنگرود افزود : این درحالی است که پیمانکار قبلی بیش از ۲۵ میلیون تومان از شهرداری طلب دارد و این نوعی به هدر دادن بیت المال می باشد.

حجامی با اشاره به نهضت آسفالت خیابان های لنگرود اظهار کرد : در دور چهارم شورای شهر لنگرود شاهد نهضت آسفالت بودیم ولی بعضا دیده شده که پیمانکاران در برخی خیابان های شهر، وظیفه خود را به خوبی انجام نداده اند و گفته می شود که برخی پیمانکاران از نزدیکان یکی از اعضای شورا بوده و در فاکتور ها نیز هزینه های بالایی نوشته شده است.

عضو شورای شهر لنگرود با بیان اینکه شهردار لنگرود، در مقایسه با شهرداران گذشته، کارنامه ضعیف تری دارد،گفت : اواخر دی ماه سال گذشته در جلسه شورا و شهردار مقرر شد که مهندس گلباغی طی ۱۰ روز برنامه های کوتاه مدت و میان مدت خود را به شورا تقدیم کند، ولی تاکنون و بعد از گذشت حدود ۳ ماه هنوز طرحی به شورا ارسال نشده است.

وی با انتقاد به تخریب فضای سبز انتهای جاده چمخاله گفت : در حالی که شهرداران، با فضاسازی های محیطی روح بی جان شهر را در استقبال از نوروز و مسافران، تازه میکنند در لنگرد شاهد تخریب فضای سبز بودیم.

حجامی ادامه داد : بریدگی روبروی اداره آب که قبل از عید انجام شد و لاین کندرو سفید آستانه نیز از دیگر اقداماتی است که قرار بود در عید نوروز مورد بهره برداری قرار بگیرد که بدون استفاده مانده است.