آقای هاشمی پاسخ دهید!
آقای هاشمی پاسخ دهید!

روزنامه سیاست روز روزنامه سیاست روز، در یادداشتی نوشت، خروجی هر انتخاباتی آن هم ریاست‌جمهوری هر چه باشد، براساس یک فرآیند دموکراتیک صورت گرفته است. یک زمان خروجی انتخابات ریاست‌جمهوری بنی‌صدر می‌شود، یک زمانی هم شهید رجایی از دل آن بیرون می‌آید.   آیا می‌توان گفت که در تایید یا احراز صلاحیت‌ها اشتباهی شده و […]

روزنامه سیاست روز

روزنامه سیاست روز، در یادداشتی نوشت، خروجی هر انتخاباتی آن هم ریاست‌جمهوری هر چه باشد، براساس یک فرآیند دموکراتیک صورت گرفته است. یک زمان خروجی انتخابات ریاست‌جمهوری بنی‌صدر می‌شود، یک زمانی هم شهید رجایی از دل آن بیرون می‌آید.

 

آیا می‌توان گفت که در تایید یا احراز صلاحیت‌ها اشتباهی شده و آنگاه مردم هم‌رای اشتباه به ریاست‌جمهوری آن نامزد داده‌اند؟بنی‌صدر آنگونه با فضاحت و خواری با لباس زنانه فرار می‌کند، شهید رجایی اما، درآغوش ملت و در میان سیل عظیم مردمی که عاشق رئیس‌جمهورشان بودند، بدرقه می‌شود.

این کجا و آن کجا! اکنون با توجه به خلق حماسه سیاسی و شعار دولت امید و تدبیر و تاکید بر اعتدال و دوری از افراط و تفریط، توقع می‌رود که رئیس‌جمهوری منتخب و یاران و هواداران هم در اجرای این شعار از دیگران پیشروتر باشند. چندی پیش مطلبی را از سوی فردی که خود را از نزدیکان آقایان هاشمی‌رفسنجانی و روحانی می‌داند خواندم که در آن دولت کنونی را به گروه خوارج تشبیه کرده است. این تفسیر و توصیف برای دولتی که ۸ سال با رای مستقیم مردم انتخاب شده و روزهای پایانی کار خود را سپری می‌کند چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟!

 

تعجب آن است که این عنوان در سایت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی با همان تیتر هاشمی، انقلاب را از خوارج پس گرفت درج شده است.در اینکه دولت نهم و دهم ضعف‌هایی داشته است بحثی نیست، اما انصاف است که خوارج نامیده شود؟ این سخنان و مواضع، خلاف جهت سیاست‌های اعتدالی رئیس‌جمهور منتخب و دیگر شخصیت‌هایی است که در جریان انتخابات از وی حمایت کردند.

 

اگر با افراط و تندروی مخالف هستید، تنها نباید مواردی را افراطی بدانید که از سوی جناح مقابل شما مطرح می‌شود. در فراز و نشیب تاریخ یکسوزن به خودتان یک جوالدوز به دیگران…!انقلاب دست خوارج نبود که کسی بخواهد آن را پس بگیرد. با وجود ولی فقیه و مردمی آگاه هیچ‌گاه چنین اتفاقی نخواهد افتاد.