ورزشکاران مدال آور لنگرودی طعمه دوپینگ رئیس یک هیئت ورزشی

در اقدامی عجیب، رئیس یکی از هیئت های ورزشی تحت نظر اداره ورزش و جوانان در حین تمرینات ورزشکاران، داروهای نیرو زا را به عنوان داروهای تقویتی در اختیار آنان میگذارد که طبق گفته افرادی که مواد را استفاده کردند، از حقیقت غیرمجاز بودن داروها باخبر نبودند.

به گزارش لنگرنیوز، ورزش را میتوان به عنوان یکی از ابزارهای نگه داشت جوانان از هنجارها و مایه آرامش جسم و روح انسان دانست.

در چند سال اخیر، ورزش را در کنار چند نگاه از جمله سیاست و منفعت های مالی قرار داده اند که البته دارای سود و ضررهایی هم میباشد که به نظر میرسد ضرر جسمی آن که شامل حال ورزشکاران میشود بیشتر چشم گیر تر است.

در یکی دو سال اخیر در برخی از رشته های ورزشی تحت نظر اداره ورزش و جوانان شاهد برخی انتصابات بودیم که در سوابق نفرات برگزیده شده پیشینه ورزشی مشاهده نمی شود که به گفته برخی، این انتصابات سیاسی بوده و منفعت های شخصی یا گروهی را به دنبال دارد و مورد اعتراض برخی ورزشکاران و مربیان قرار گرفته بود.

سال گذشته یکی از هیئت های ورزشی تحت نظر اداره ورزش و جوانان در لنگرود از برخی ورزشکاران رزمی کار دعوت کرده بود که در آن هیئت فعالیت کنند و برای مسابقات استانی یا کشوری اعزام شوند.

در اقدامی عجیب، رئیس یکی از هیئت های ورزشی  تحت نظر اداره ورزش و جوانان  در حین تمرینات ورزشکاران، داروهای نیرو زا را به عنوان داروهای تقویتی در اختیار آنان میگذارد که طبق گفته افرادی که مواد را استفاده کردند، از حقیقت غیرمجاز بودن داروها باخبر نبودند.

ورزشکاران هیئت وفق الذکر،بعد از مدتی دچار اختلالات روانی، تپش قلب، افزایش کاذب اعتماد به نفس و وابستگی به داروها و … شدند که بعد از چندی متوجه شدند که داروهایی که به عنوان داروهای تقویتی از سوی رئیس هیئت ورزشی مذکور دریافت و مصرف کرده بودند نیروزا و دوپینگی بوده است.

حال که بیش از ۴ ماه از استفاده آن مواد نیروزا و غیرمجاز میگذرد، برخی از ورزشکاران که سابقه کسب مدال های معتبری را نیز دارند، از اینکه به عنوان طعمه قرار گرفته و از انان سو استفاده شده، ناراحت هستند و دراین خصوص قصد پیگیری نیز دارند.

یکی از ورزشکاران در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز، با ابراز ناراحتی از اینکه مورد سو استفاده قرار گرفته ، گفت : ریس هیئت ورزشی برای رسیدن به شهرت ما را مورد طعمه قرار داد و این کار غیر قانونی و غیر اخلاقی را پیگیری خواهیم کرد، چرا که زین پس مردم ما را به چشم یک دوپینگی نگاه خواهند کرد در حالی که از ماهیت واقعی داروها مطلع نبوده و به رئیس هیئت ورزشی اعتماد کرده بودیم.

حال سوال اینجاست که آقای رئیس هیئت ورزشی … ، درحالی که تمام جهان درحال مبارزه با دوپینگ هستند، چرا جوانانی که وقت خود را در ورزش میگذرانند و در محیطی سالم بسر می برند توسط شما مورد سو استفاده قرار گرفته شدند؟

نکته : اسامی ورزشکاران به دلیل مدال آور بودن و اینکه دربین سایر ورزشکاران و مردم مورد شناخت هستند، درج نشده است و در صورت لزوم، مصاحبه ها با تصویر و صوت در آینده منتشر خواهد شد.