شکیب استعفا داد/ذاکری سرپرست شهرداری چاف و چمخاله شد

مهران مهراب پور در گفت و گو با لنگرنیوز از استعفای شهردار چاف و چمخاله خبر داد.

مهران مهراب پور در گفت و گو با لنگرنیوز از استعفای شهردار چاف و چمخاله خبر داد.

عضو شورای شهر لنگرود افزود : ۲۹ اسفند سال گذشته مهندس دانش شکیب نامه استعفای خود را به شورای شهر چاف و چمخاله ارسال کرد که با موافقت اعضای شورا تایید شد.

وی افزود : هم اکنون رضا ذاکری مسئول عمران شهرداری چاف و چمخاله با مصوبه اعضای شورای شهر، به عنوان سرپرست انتخاب شد.

مهراب پور در خصوص زمان مشخص شدن انتخاب شهردار جدید گفت : زمان انتخاب شهردار جدید در جلسات آتی شورا مسخص میشود.