گیلان چهارمین استان پر تردد کشور است
گیلان چهارمین استان پر تردد کشور است

به گزارش لنگرنیوز ، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان گفت: از نظر نرخ جریان تردد، گیلان چهارمین استان پر تردد کشور پس از استانهای البرز، تهران و مازندران است. ناصر آل محمدی گفت: با توجه به تعداد وسیله نقلیه‌ای که از ۶ محور وارد استان شده‌اند نسبت به مدت مشابه سال گذشته […]

به گزارش لنگرنیوز ، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان گفت: از نظر نرخ جریان تردد، گیلان چهارمین استان پر تردد کشور پس از استانهای البرز، تهران و مازندران است.

ناصر آل محمدی گفت: با توجه به تعداد وسیله نقلیه‌ای که از ۶ محور وارد استان شده‌اند نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۳.۴ درصدی در گیلان هستیم.

وی اضافه کرد: بیشترین میزان ورودی به استان از طریق محور آزاد راه قزوین- لوشان و پس از آن محور رامسر – چابکسر است.

آل محمدی با بیان اینکه طی ۱۳روز گذشته تعداد ۶۱۶هزار و ۶۶ دستگاه وسیله نقلیه از استان خارج شده‌اند، ادامه داد: این آمار نسبت به سال گذشته ۲ درصد کاهش را نشان می دهد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های گیلان خاطرنشان کرد: بیشترین میزان خروجی‌های وسیله نقلیه از استان از طریق محور چابکسر – رامسر بوده است.

وی بیشترین میزان ترافیک ورودی به استان را در طی ۱۳روز گذشته در روز یکشنبه ۸ فرودین ماه به میزان ۸۳ هزار و ۷۹۸ وسیله نقلیه در سالجاری عنوان کرد و گفت: بیشترین ترافیک خروجی استان نیز طی این مدت در روز جمعه ۷ فروردین به میزان ۸۶ هزار و ۹۵۴ وسیله نقلیه بوده است.

وی تصریح کرد: طی این مدت از نظر نرخ جریان تردد چهارمین استان پر تردد کشور پس از استانهای البرز، تهران و مازندران بوده است.