نظر آیت‌الله مکارم در خصوص سیزده بدر
نظر آیت‌الله مکارم در خصوص سیزده بدر

          حضرت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در پاسخ به استفتایی در خصوص روز سیزده بدر اظهار داشت: سیزده بدر ریشه شرعی ندارد و از خرافات است.   متن کامل استفتاء و پاسخ این مرجع تقلید به شرح زیر است:آیا اجرای مراسم سیزده بدر از نظر شرعی مشکل دارد […]

 

 

 

 

 
حضرت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در پاسخ به استفتایی در خصوص روز سیزده بدر اظهار داشت: سیزده بدر ریشه شرعی ندارد و از خرافات است.
 
متن کامل استفتاء و پاسخ این مرجع تقلید به شرح زیر است:آیا اجرای مراسم سیزده بدر از نظر شرعی مشکل دارد ؟
 
سیزده بدر ریشه شرعی ندارد و از خرافات است ولی تفریح سالم و خالی از گناه بدون اعتقاد به نحس بودن سیزده اشکالی ندارد.