پیام خصوصی مشایی که نباید منتشر می شد

به گزارش لنگرنیوز، این روزها صفحات مجازی و وب سایت های با موضوع ریاست جمهوری دوره یازدهم از رونق ویژه ای برخوردار است. در پی ارتباط پیام خصوصی گردانندگان صفحه اصلی منتسب به اسفندیار رحیم مشایی در فیس بوک، با یکی از کاربران  پیرامون نظر مشایی جهت کاندیداتوری در انتخابات، با پاسخی عجیب مواجه می شوند.   […]

به گزارش لنگرنیوز، این روزها صفحات مجازی و وب سایت های با موضوع ریاست جمهوری دوره یازدهم از رونق ویژه ای برخوردار است. در پی ارتباط پیام خصوصی گردانندگان صفحه اصلی منتسب به اسفندیار رحیم مشایی در فیس بوک، با یکی از کاربران  پیرامون نظر مشایی جهت کاندیداتوری در انتخابات، با پاسخی عجیب مواجه می شوند.

 

 

 تصویر زیر سوال یکی از کاربران است که خواستار تایید صفحه منتسب  به مشایی و نظر وی درباره کاندید شدن در انتخابات می شود که با پاسخ عجیب و سهواً اشتباه مواجه می گردد.

 

در این گفتگو که فرد مقابل خود را منتسب به مشایی معرفی کرده و مدیریت و نحوه اداره صفحه را تحت نظر وی می داند، پاسخ اشتباهی با این مضمون که ” تمامی حملات باید بر هاشمی متمرکز گردد. موضوع بسیار جدی است. فقط بر هاشمی تمرکز کنید.” می دهد و خواستار حذف فوری آن پیام می شود.

 

در مورد صحت و سقم کامل آن نیز در کامنت های انتشار یافته اعلام گشته که در مدارک موجود، اسناد دیگری دال بر این ادعا موجود می باشد.