وقتی امام مرگ خود را از خدا خواست…

  این آخرین فراز از نامه دردناک امام خمینی رحمه الله علیه به قائم مقام وقت در ششم فروردین ۱۳۶۸ ، سالی است که دنیا با بزرگ‌ترین شخصیت تاریخ پس از معصومین علیهم السلام خداحافظی کرد…   من کار به تاریخ و آن‌چه اتفاق می‌افتد ندارم؛ من تنها باید به وظیفه شرعی خود عمل کنم. […]

 

این آخرین فراز از نامه دردناک امام خمینی رحمه الله علیه به قائم مقام وقت در ششم فروردین ۱۳۶۸ ، سالی است که دنیا با بزرگ‌ترین شخصیت تاریخ پس از معصومین علیهم السلام خداحافظی کرد…
 

من کار به تاریخ و آن‌چه اتفاق می‌افتد ندارم؛ من تنها باید به وظیفه شرعی خود عمل کنم. من بعد از خدا با مردم خوب و شریف و نجیب پیمان بسته‌ام که واقعیات را در موقع مناسبش با آن‌ها در میان گذارم. تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام؛ سعی کنند تحت تاثیر دروغ‌های دیکته شده که این روزها رادیوهای بیگانه آن را با شوق و شور و شعف پخش می‌کنند نگردند… ما همه راضی هستیم به رضایت او؛ از خود که چیزی نداریم، هر چه هست اوست. و السلام.