۷ مامور نیروی انتظامی توسط اشرار به شهادت رسیدند
۷ مامور نیروی انتظامی توسط اشرار به شهادت رسیدند

به گزارش لنگرنیوز ، ساعتی پیش تعدادی از نیروهای مرزبانی مستقر در منطقه نگور سیستان و بلوچستان توسط اشرار مسلح به شهادت رسیدند.

به گزارش لنگرنیوز ، ساعتی پیش تعدادی از نیروهای مرزبانی مستقر در منطقه نگور سیستان و بلوچستان توسط اشرار مسلح به شهادت رسیدند.

شهدای این حادثه شامل ۴ سرباز نیروی انتظامی و ۳ نفر نیروی کادر بود.

مسئولان محلی در حال بررسی جزئیات این موضوع هستند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.