به بهانه روشنگری، فتنه انگیزی نکنیم

        فتنه چگونه شکل می گیرد؟ راه حل دفع فتنه ها چیست؟ معرفت نسبت به پاسخ  این دو پرسش از الزامات فعالیت های سیاسی و رسانه ای امروز جامعه ی ماست. ضرورت شناخت فتنه و راهکارهای دفع و عبور از فتنه ها به واسطه ی تجربه ملت ایران در انتخابات دهم ریاست […]

 

 

 

 

فتنه چگونه شکل می گیرد؟ راه حل دفع فتنه ها چیست؟ معرفت نسبت به پاسخ  این دو پرسش از الزامات فعالیت های سیاسی و رسانه ای امروز جامعه ی ماست. ضرورت شناخت فتنه و راهکارهای دفع و عبور از فتنه ها به واسطه ی تجربه ملت ایران در انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ جدی تر از گذشته مطرح شد و این ضرورت همچنان دغدغه ی سیاست مداران،  رسانه ها و البته مردم است. فتنه از انحراف عقیدتی و یا از امتزاج حق و باطل در شرایط پرابهام و سخت مانند تصمیم گیری های اجتماعی ناشی می شود. در این شرایط است که اهل فتنه برای فتنه انگیزی مترصد یافتن موقعیت مناسب زمانی و مکانی جهت بیان مکنونات آلوده به باطل ذهنی و قلبی خود و منحرف نمودن اذهان وقلوب مردم از حقایق هستند.

پاسخ روشن و صریحی که در مقابله با شکل گیری فتنه و ظهور اهل فتنه از بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله) طی سال های اخیر به دست می آید را می توان در مفهوم «تبیین و بصیرت افزایی» خلاصه نمود. تبیین صحیحو دقیق عرصه  و مسائل سیاسی-اجتماعی جامعه در ایام فتنه راهکار روشنی بود که معظم له تقریبا به تمامی اقشار و طیف های سیاسی معتقد به چارچوب های نظام، معرفی نموده و از ایشان مطالبه داشتند. ایشان از خواص و نخبگان خواستند تا با تبیین صحیح، موجب افزایش سطح آگاهی و بصیرت مردم شوند؛ از سران قوا و مسئولین گرفته تا هنرمندان و شاعران، مخاطب این دستورالعمل بوده و امروز نیز با توجه به انذار ایشان از فتنه های سخت تر همچنان مخاطب این فرمان هستند.

به رغم سکوت برخی از نخبگان و تبیین برخی چهره های انقلابی از خواص اما، مشاهده می شود که در برخی از موضع گیری های این روزهای چهره های سیاسی و رسانه های وابسته به برخی جریان های سیاسی، از راهبرد تبیین صحیح و بصیرت افزایی به نوعی عدول شده و برخی از این افراد و رسانه ها به تکرار و مصداق یابی فتنه ی آینده روی آورده و سعی دارند تا به هر نحو که شده مصداقی برای فتنه ی آینده بیابند و افرادی را نیز به عنوان سران فتنه ی آینده معرفی کنند. یقینا این رویکرد با خط مشی مقام معظم رهبری(مدظله) در برابر ظرفیت های فتنه انگیزی برخی از چهره های سیاسی امروز جامعه متفاوت است.

 

لحظه شناسی و عمل به هنگام از دیگر راهبردهای مقام معظم رهبری در این سال ها بوده است. با جمع میان این دو راهبرد (تبیین و عمل به هنگام) می توان چنین نتیجه گرفت؛ که آماده سازی جامعه برای فتنه های پیچیده تر با ترسیم و تبیین سناریوهای ممکن و احتمالات مبتنی بر شاخصه های دینی روشن و آشکار امکان پذیر است و پیش از وقوع یک فتنه نمی توان متهم و مجرمی را به عنوان مسبب آن مشخص نمود. حتی اگر رسانه ای به صرف اطلاع از واقعه ای که در پشت پرده ی سیاست از آن مطلع شده و هنوز قابل اثبات نیست دست به افشاگری بزند این اقدام صحیحی نیست. در این شرایط رسالت رسانه ها این است که با اطلاع رسانی دقیق و مستند و تحلیل از آینده-های پیش رو به افزایش بصیرت مردم کمک نمایند و مسئولان را از لغزیدن به دامان فتنه ها حفظ نمایند. نباید با اتهام زنی به افراد و مسئولیت ها و جایگاه ها به صورت مستقیم ایشان را فتنه گران آینده خطاب کند. بلکه مناسب آن است چهره ها و رسانه ها با تبیین ویژگی ها و مولفه های احتمالی فتنه ی آینده و با روشن نمودن سناریوهای  فتنه که امکان وقوع دارد به آگاه سازی و بصیرت بخشی مردم همت گمارند. در غیر اینصورت اگر چهره های سیاسی که ظرفیت بروز انحراف و فتنه انگیزی دارند توسط این رسانه ها و خطیبان به سمت فتنه انگیزی هدایت شوند این عمل خود قطعه ای از جدول فتنه را پر خواهد نمود و به نوعی مشارکت غیر مستقیم در سرعت بخشیدن به وقوع فتنه هاست.

 

باید با تبیین شاخص های صحیح و آگاه سازی مردم در جلوگیری از فتنه ها همت گماشت. در پایان باید گفت، همانگونه که تکرار واژه ی فتنه و مصداق یابی فتنه گران پیش از  وقوع فتنه به جامعه ضربه می زند، نا آگاهی و بی خبری از تحولات و تحرکات سیاسی جامعه و عدم اقدام به هنگام نیز موجب می شود تا تنش ها و مشکلات سیاسی به مرور به معضله های امنیتی تبدیل شوند. لذا ضروری است با اتخاذ راهبرد عمل به هنگام و تبیین صحیح مسائل در برابر فتنه انگیزی های آینده بایستیم.

علیجوادی/رویش نیوز