مراقبت، حفظ و حراست از جنگل و منابع طبیعی از ضروریات است

وی مراقبت ، حفظ و حراست از جنگل و منابع طبیعی را از ضروریات دانست و گفت : برخی افراد سودجو از طریق زمین خواری وارد نشده بلکه با زبان خوش و به بهانه های اینکه برای ایجاد طرح یا گسترش جنگل وارد میدان می شوند و یا برخی با عنوان داشتن حق و حقوق در اراضی ملی قصد تخریب جنگل و منابع طبیعی را دارند .

به گزارش لنگرنیوز به نقل از پرتال فرمانداری لنگرود، فرماندار لنگرود در جلسه  جلسه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، با بیان اینکه آمار و ارقام نشان دهنده تخریب جنگل و افزایش تجاوز به انفال در کشور وجود دارد افزودند : اهمیت جنگل و جنگلداری و محیط زیست بر کسی پوشیده نیست ولی یکسری از عوامل و خسارتها باعث تهدید جنگل ها و محیط زیست می شود که ما اثرات آنها را مشاهده می کنیم .
سید رضا جواد پور با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در حفظ حراست از منابع طبیعی، جنگل و محیط زیست یادآور گردیدند : تخریب جنگل و مراتع به نوعی پدافند است و ما بایستی در مقابله با تخریب ها دفاع نمائیم و فرمایشات مقام معظم رهبری را در سرلوحه کارهای خود قرار دهیم .
وی مراقبت ، حفظ و حراست از جنگل و منابع طبیعی را از ضروریات دانست و گفت : برخی افراد سودجو از طریق زمین خواری وارد نشده بلکه با زبان خوش و به بهانه های اینکه برای ایجاد طرح یا گسترش جنگل وارد میدان می شوند و یا برخی با عنوان داشتن حق و حقوق در اراضی ملی قصد تخریب جنگل و منابع طبیعی را دارند .
نماینده عالی دولت در شهرستان لنگرود عمده تعرض به جنگلها و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست را در خارج از طرح هادی دانست و متذکر شد : ادارات منابع طبیعی ، جهاد کشاورزی ، محیط زیست ، بخشداران و دهیاران نظارت ویژه ای را داشته و با متخلفان برخورد قانونی نمایند .
جواد پور گفت : نباید اجازه دهیم به بهانه ایجاد فضای خدماتی و گردشگری اراضی ملی و منابع طبیعی را از بین ببرند .
وی با تأکید بر دهیاران و مسئولین فنی دهیاریها از آنان خواست تا در صدور پروانه دقت لازم را نموده و استعلامات مربوطه را به درستی انجام دهند .
فرماندار لنگرود، حفظ و حراست از منابع طبیعی و اراضی ملی را وظیفه همگان بویژه منابع طبیعی و جهاد کشاورزی دانست و خاطر نشان ساخت : منابع طبیعی محدوده اراضی ملی را با نصب تابلو و اعلام به ادارات مشخص نمایند .