یکر مطهر۲۶شهید دوشنبه وارد شلمچه می شود

پیکرهای مطهر ۲۶شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس روز دوشنبه، هفتم بهمن، از مرز شلمچه به خاک میهن می گردد. به گزارش لنگرنیوز به نقل از رهیاب نیوز، پیکرهای مطهر ۲۶شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس این شهدا که به تازگی تفحص شده اند در ساعت ۷ روز دوشنبه از مرز شلمچه به […]

پیکرهای مطهر ۲۶شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس روز دوشنبه، هفتم بهمن، از مرز شلمچه به خاک میهن می گردد.

به گزارش لنگرنیوز به نقل از رهیاب نیوز، پیکرهای مطهر ۲۶شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس این شهدا که به تازگی تفحص شده اند در ساعت ۷ روز دوشنبه از مرز شلمچه به میهن اسلامی منتقل خواهد شد.


پیکر مطهر این شهدا در مناطق جزیره مجنون و فاو کشف شده و مربوط به عملیات خیبر و تک دشمن در عملیات فاو هستند.