آرایش غلیظ برای زنان ایرانی خوب است نه اسرائیلی +عکس
آرایش غلیظ برای زنان ایرانی خوب است نه اسرائیلی +عکس

در همین راستا سایت صهیونیستی ماکو گزارشی تصویری را به این موضوع اختصاص داد و عنوان مطلب را “زیبایی ناب و بدون آرایش زنان یهود″ نامید.

به گزارش لنگرنیوز، درحالی‌که تبلیغ استفاده از آرایش‌های غلیظ برای زنان ایرانی سال هاست از سوی شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت های وابسته به کمپانی های یهودی و اسرائیلی دنبال می شود خبرها حاکیست رسانه‌های داخلی صهیونیست ها زنان را به عدم استفاده از آرایش‌های غلیظ تشویق می کنند.

در همین راستا سایت صهیونیستی ماکو گزارشی تصویری را به این موضوع اختصاص داد و عنوان مطلب را “زیبایی ناب و بدون آرایش زنان یهود″ نامید.

آرایش غلیظ برای زنان ایرانی خوب است نه اسرائیلی